Србија је истакла, не српски ратни циљ-уједињење Срба, него југословенски-уједињење Срба,
Хрвата и Словенаца.