MAJEBИЧKИ ФOPYM
...Значајно је да старији свој крај не сматрају баш као део Босне. За њих је Босна (права Босна), западно од Мајевице, околина Тузле и даље према западу и југу од Тузле. Босански Брод је ,,Босна,, ,а ,,ми смо Мајевичани,,. Та ужа Босна зове се и ,,Горњи крај,,....

,,Мајевица - с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,,
Миленко С. Филиповић
Сарајево 1969.

MAJEBИЧKИ ФOPYM

ФOPYM MAJEBИЧKИX CPБA
 
PrijemPrijem  PortalPortal  KalendarKalendar  GalerijaGalerija  Često Postavljana PitanjaČesto Postavljana Pitanja  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Lista članovaLista članova  PristupiPristupi  

Delite | 
 

 Tramvaj u Bijeljini?

Ići dole 
AutorPoruka
Gost
GostPočaljiNaslov: Tramvaj u Bijeljini?   Pet 4 Jul - 21:18

Tramvaj u Bijeljini?
Quote:
Трамвај стиже у Семберију

Datum: 03.07.2008 22:00
Autor: О. Стјепановић
БИЈЕЉИНA - Уколико све буде текло по плану, Бијељина би ускоро могла да добије и прве трамвајске линије.
О овом је било ријечи на јучерашњем састанку власника Компаније "Бобар" Гаврила Бобара са представницима данске компаније " ЦОЊИ " и консултантске куће из Словачке.
Пројекат је вриједан 50 милиона евра и у склопу тога реализовале би се четири трамвајске линије, укупне дужине 34 километра. На првој линији трамвај би повезао Бању Дворове, нову аутобуску станицу, центар града и Јању, у дужини од 14,54 километара.
Друга линија била би на потезу Aгро центар - нова аутобуска станица - центар града, у дужини од 3,7 километара, трећа линија би водила од Комерцијалног центра "Мега маркет" - општина Бијељина - Бања Дворови, у дужини од 9,89 километара, док би на четвртој линији били повезани центар града - нова аутобуска станица - нова зељезничка станица, дужине 2,86 километара.
- До 15. јула добићемо понуду за идејно рјешење, коју ће финансирати Компанија "Бобар", док је 15. октобар рок да се уради идејно рјешење, које ћемо представити јавности кроз пропагандни филм - рекао је Гаврило Бобар и додао да ће се такође урадити и студија, која ће показати оправданост пројекта.
Представник Компаније "ЦОЊИ", Мирко Радовановац је изјавио да "размишљају о савременом трамвају, који доживљава ренесансу" и додао да би се за почетак искористили постојећи ресурси пруге од Бање Дворови према жељезничкој станици у Бијељини, а потом до центра.
На састанку је истакнуто да би овај пројекат за Бијељину био значајан и да би је сврстао у ред модерних градова.

Glas Srpske - Banja Luka

Od prijeratnog seoskog naselja Bijeljina ce postati pravi grad ako dobije tramvaj.
Nazad na vrh Ići dole
Labud

avatar

Number of posts : 4485
Peпyтaциja : 0
Registration date : 15.04.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pet 4 Jul - 23:22

ne znam...Cisto sumnjam da ce od ovoga nesto da bude...
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
lija

avatar

Number of posts : 4287
Peпyтaциja : 2
Registration date : 31.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Sub 5 Jul - 10:34

I ja cisto sumnjam, mada bi to bilo super.
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14558
Peпyтaциja : 25
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 10:59

..samo cu da dodam, da je Bobar Cool imao u planu i aerodrom da izgradi Laughing a poshto ce se (ili se vec) kandidovati za novog nachelnika opshtine Bn za tu prichu nije ni chudo Laughing Inache i ja bih volio da se provozam ,,Semberskim,, ,,tranvajom,, Laughing
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Gost
GostPočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 22:34

Znaci predizborna kampanja.
Nazad na vrh Ići dole
Labud

avatar

Number of posts : 4485
Peпyтaциja : 0
Registration date : 15.04.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 23:27

ma vidjecete posle izbora nece vise biti rijeci o tome...
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Majevica

avatar

Number of posts : 316
Peпyтaциja : 0
Registration date : 12.07.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Uto 12 Avg - 20:29

Ako je vjerovati novinama da i ja postavim isti izvor kao gost samo sa novijim datumom. Laughing
Трам­вај во­зи Би­јељином
Datum: 12.08.2008 18:20
Autor: N.N.

БИ­ЈЕЉИНA - Ком­па­ни­ја “Бо­бар” из Би­јељине и сло­ва­чка фир­ма “Ре­ил вејз” скло­пи­ле су уго­вор о изра­ди сту­ди­је оправ­да­нос­ти изво­ђења трам­вај­ског сис­те­ма у Би­јељини, ко­јим би се у ро­ку од пет го­ди­на уре­дио сао­бра­ћај у овом гра­ду, ин­фрас­тру­кту­ра до­ве­ла на је­дан ви­ши ни­во.

Пред­сје­дник Гру­па­ци­је “Бо­бар” Га­ври­ло Ба­то Бо­бар но­ви­на­ри­ма је на­кон су­сре­та са пред­ста­вни­ци­ма ове ком­па­ни­је ре­као да се сло­ва­чка фир­ма уго­во­ром оба­ве­зу­је да до 1. окто­бра на­пра­ви све па­ра­ме­тре сту­ди­је изводљивос­ти овог сис­те­ма.

- Па­ра­лел­но са овом акти­внош­ћу за­врша­ва­мо и је­дан крат­ки филм у ко­јем ће гра­ђа­ни мо­ћи да ви­де ку­да би про­ла­зио трам­вај, ка­ко ће то из­гле­да­ти, одно­сно филм би тре­ба­ло да им ство­ри пред­ста­ву и сли­ку о оно­ме шта ти­ме до­би­ја­ју - ре­као је Бо­бар.

Трам­вај­ска тра­са ду­жи­не 24 ки­ло­ме­тра обу­хва­ти­ће, ка­ко је пла­ни­ра­но, ли­ни­ју од Дво­ро­ва, ко­ја ће ићи већ пос­то­је­ћом пру­гом, а за­тим се вра­ћа кроз цен­тар гра­да до Јање.

Дру­га тра­са ће ићи од Aгро-тржног цен­тра “Кнез Иво од Сем­бе­ри­је”, пре­ко ка­на­ла “Да­шни­ца” кроз цен­тар гра­да, а тре­ћа би ишла од за­оби­ла­зни­це Обри­јеж пре­ма Град­ском тргу, а по­том Ра­чан­ском ули­цом до но­ве згра­де уни­вер­зи­те­та (код Пољо­при­вре­дне шко­ле) гдје би се спа­ја­ла са ли­ни­јом за Дво­ро­ве, пре­но­си Срна.

Бо­бар је на­по­ме­нуо да ће сту­ди­ја да­ти про­цје­ну ко­ли­ко нов­ца тре­ба уло­жи­ти, али се пре­ма ра­ни­јим про­цје­на­ма зна да је ри­јеч о 45 до 50 ми­ли­она евра.

- Рок из­градње је пет го­ди­на и ако све бу­де ишло сво­јим пла­ном, што вје­ру­јем да хо­ће, ми би­смо мо­гли ини­ци­јал­на сред­ства пла­ни­ра­ти већ 2008. го­ди­не у буyету за 2009. го­ди­ну - ре­као је Бо­бар.

Он је ис­та­као да би па­ра­лел­но са тим би­ла ра­ђе­на и про­јек­тна до­ку­мен­та­ци­ју, те ус­кла­ђи­вање прос­тор­ног пла­на са овим нај­зна­чај­ни­јим сао­бра­ћај­ним по­ду­хва­том.

Бо­бар је изра­зио оче­ки­вање да ће одмах на­кон ло­кал­них избо­ра у БиХ у Скуп­шти­ни оп­шти­не Би­јељина обе­зби­је­ди­ти про­мје­ну пра­вне као и ур­ба­нис­ти­чке ре­гу­ла­ти­ве ко­јом ће се ство­ри­ти пре­ду­сло­ви за кан­ди­до­вање овог про­је­кта за кре­ди­тна сред­ства.
- Гра­ди­ће се први пут у БиХ је­дан та­кав про­јект ко­ји ће се фи­нан­си­ра­ти на прин­ци­пу пар­тнер­ства при­ва­тни ка­пи­тал - ја­вни ка­пи­тал - ре­као је Бо­бар и до­дао да су га стручњаци из ове облас­ти увје­ри­ли да је про­је­кат трам­вај­ског сис­те­ма ве­ома до­бар и да је про­фи­та­би­лан.

Он је ис­та­као да је убрза­но по­ве­ћање бро­ја ста­но­вни­ка у про­те­клих 15 го­ди­на учи­ни­ло пос­то­је­ће сао­бра­ћај­ни­це у Би­јељини не­фун­кци­онал­ним за ви­шес­тру­ко уве­ћа­ну фре­квен­ци­ју сао­бра­ћа­ја.
Ри­је­шен кљу­чни про­блем

Про­је­ктом трам­вај­ског сао­бра­ћа­ја, сма­тра­ју у Ком­па­ни­ји “Бо­бар”, Би­јељина би на­по­кон ри­је­ши­ла овај кљу­чни про­блем и пос­та­ла пре­по­знатљив град са но­вом фи­ло­зо­фи­јом уlol:
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
lija

avatar

Number of posts : 4287
Peпyтaциja : 2
Registration date : 31.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Uto 12 Avg - 22:13

Kad bolje razmislim, Bobar vrlo dobro zna kako treba novac uloziti i pocinjem da vjerujem da ce BN ipak imati tramvaj, jer zaista ima potrebe za njim, guzve u saobracaju su ogromne.
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Sponsored content
PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   

Nazad na vrh Ići dole
 
Tramvaj u Bijeljini?
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MAJEBИЧKИ ФOPYM :: Дpyштвo :: Пoлитичкo-eкoмcкa дeшaвaњa y нaшeм кpajy-
Skoči na: