MAJEBИЧKИ ФOPYM
...Значајно је да старији свој крај не сматрају баш као део Босне. За њих је Босна (права Босна), западно од Мајевице, околина Тузле и даље према западу и југу од Тузле. Босански Брод је ,,Босна,, ,а ,,ми смо Мајевичани,,. Та ужа Босна зове се и ,,Горњи крај,,....

,,Мајевица - с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,,
Миленко С. Филиповић
Сарајево 1969.

MAJEBИЧKИ ФOPYM

ФOPYM MAJEBИЧKИX CPБA
 
PrijemPrijem  PortalPortal  KalendarKalendar  GalerijaGalerija  FAQ - Često Postavljana PitanjaFAQ - Često Postavljana Pitanja  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Lista članovaLista članova  PristupiPristupi  

Share | 
 

 Tramvaj u Bijeljini?

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole 
AutorPoruka
Gost
GostPočaljiNaslov: Tramvaj u Bijeljini?   Pet 4 Jul - 21:18

Tramvaj u Bijeljini?
Quote:
Трамвај стиже у Семберију

Datum: 03.07.2008 22:00
Autor: О. Стјепановић
БИЈЕЉИНA - Уколико све буде текло по плану, Бијељина би ускоро могла да добије и прве трамвајске линије.
О овом је било ријечи на јучерашњем састанку власника Компаније "Бобар" Гаврила Бобара са представницима данске компаније " ЦОЊИ " и консултантске куће из Словачке.
Пројекат је вриједан 50 милиона евра и у склопу тога реализовале би се четири трамвајске линије, укупне дужине 34 километра. На првој линији трамвај би повезао Бању Дворове, нову аутобуску станицу, центар града и Јању, у дужини од 14,54 километара.
Друга линија била би на потезу Aгро центар - нова аутобуска станица - центар града, у дужини од 3,7 километара, трећа линија би водила од Комерцијалног центра "Мега маркет" - општина Бијељина - Бања Дворови, у дужини од 9,89 километара, док би на четвртој линији били повезани центар града - нова аутобуска станица - нова зељезничка станица, дужине 2,86 километара.
- До 15. јула добићемо понуду за идејно рјешење, коју ће финансирати Компанија "Бобар", док је 15. октобар рок да се уради идејно рјешење, које ћемо представити јавности кроз пропагандни филм - рекао је Гаврило Бобар и додао да ће се такође урадити и студија, која ће показати оправданост пројекта.
Представник Компаније "ЦОЊИ", Мирко Радовановац је изјавио да "размишљају о савременом трамвају, који доживљава ренесансу" и додао да би се за почетак искористили постојећи ресурси пруге од Бање Дворови према жељезничкој станици у Бијељини, а потом до центра.
На састанку је истакнуто да би овај пројекат за Бијељину био значајан и да би је сврстао у ред модерних градова.

Glas Srpske - Banja Luka

Od prijeratnog seoskog naselja Bijeljina ce postati pravi grad ako dobije tramvaj.
Nazad na vrh Ići dole
Labud

avatar

Number of posts : 4485
Peпyтaциja : 0
Registration date : 15.04.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pet 4 Jul - 23:22

ne znam...Cisto sumnjam da ce od ovoga nesto da bude...
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
lija

avatar

Number of posts : 4286
Peпyтaциja : 2
Registration date : 31.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Sub 5 Jul - 10:34

I ja cisto sumnjam, mada bi to bilo super.
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14371
Peпyтaциja : 23
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 10:59

..samo cu da dodam, da je Bobar Cool imao u planu i aerodrom da izgradi Laughing a poshto ce se (ili se vec) kandidovati za novog nachelnika opshtine Bn za tu prichu nije ni chudo Laughing Inache i ja bih volio da se provozam ,,Semberskim,, ,,tranvajom,, Laughing
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Gost
GostPočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 22:34

Znaci predizborna kampanja.
Nazad na vrh Ići dole
Labud

avatar

Number of posts : 4485
Peпyтaциja : 0
Registration date : 15.04.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Pon 7 Jul - 23:27

ma vidjecete posle izbora nece vise biti rijeci o tome...
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Majevica

avatar

Number of posts : 316
Peпyтaциja : 0
Registration date : 12.07.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Uto 12 Avg - 20:29

Ako je vjerovati novinama da i ja postavim isti izvor kao gost samo sa novijim datumom. Laughing
Трам­вај во­зи Би­јељином
Datum: 12.08.2008 18:20
Autor: N.N.

БИ­ЈЕЉИНA - Ком­па­ни­ја “Бо­бар” из Би­јељине и сло­ва­чка фир­ма “Ре­ил вејз” скло­пи­ле су уго­вор о изра­ди сту­ди­је оправ­да­нос­ти изво­ђења трам­вај­ског сис­те­ма у Би­јељини, ко­јим би се у ро­ку од пет го­ди­на уре­дио сао­бра­ћај у овом гра­ду, ин­фрас­тру­кту­ра до­ве­ла на је­дан ви­ши ни­во.

Пред­сје­дник Гру­па­ци­је “Бо­бар” Га­ври­ло Ба­то Бо­бар но­ви­на­ри­ма је на­кон су­сре­та са пред­ста­вни­ци­ма ове ком­па­ни­је ре­као да се сло­ва­чка фир­ма уго­во­ром оба­ве­зу­је да до 1. окто­бра на­пра­ви све па­ра­ме­тре сту­ди­је изводљивос­ти овог сис­те­ма.

- Па­ра­лел­но са овом акти­внош­ћу за­врша­ва­мо и је­дан крат­ки филм у ко­јем ће гра­ђа­ни мо­ћи да ви­де ку­да би про­ла­зио трам­вај, ка­ко ће то из­гле­да­ти, одно­сно филм би тре­ба­ло да им ство­ри пред­ста­ву и сли­ку о оно­ме шта ти­ме до­би­ја­ју - ре­као је Бо­бар.

Трам­вај­ска тра­са ду­жи­не 24 ки­ло­ме­тра обу­хва­ти­ће, ка­ко је пла­ни­ра­но, ли­ни­ју од Дво­ро­ва, ко­ја ће ићи већ пос­то­је­ћом пру­гом, а за­тим се вра­ћа кроз цен­тар гра­да до Јање.

Дру­га тра­са ће ићи од Aгро-тржног цен­тра “Кнез Иво од Сем­бе­ри­је”, пре­ко ка­на­ла “Да­шни­ца” кроз цен­тар гра­да, а тре­ћа би ишла од за­оби­ла­зни­це Обри­јеж пре­ма Град­ском тргу, а по­том Ра­чан­ском ули­цом до но­ве згра­де уни­вер­зи­те­та (код Пољо­при­вре­дне шко­ле) гдје би се спа­ја­ла са ли­ни­јом за Дво­ро­ве, пре­но­си Срна.

Бо­бар је на­по­ме­нуо да ће сту­ди­ја да­ти про­цје­ну ко­ли­ко нов­ца тре­ба уло­жи­ти, али се пре­ма ра­ни­јим про­цје­на­ма зна да је ри­јеч о 45 до 50 ми­ли­она евра.

- Рок из­градње је пет го­ди­на и ако све бу­де ишло сво­јим пла­ном, што вје­ру­јем да хо­ће, ми би­смо мо­гли ини­ци­јал­на сред­ства пла­ни­ра­ти већ 2008. го­ди­не у буyету за 2009. го­ди­ну - ре­као је Бо­бар.

Он је ис­та­као да би па­ра­лел­но са тим би­ла ра­ђе­на и про­јек­тна до­ку­мен­та­ци­ју, те ус­кла­ђи­вање прос­тор­ног пла­на са овим нај­зна­чај­ни­јим сао­бра­ћај­ним по­ду­хва­том.

Бо­бар је изра­зио оче­ки­вање да ће одмах на­кон ло­кал­них избо­ра у БиХ у Скуп­шти­ни оп­шти­не Би­јељина обе­зби­је­ди­ти про­мје­ну пра­вне као и ур­ба­нис­ти­чке ре­гу­ла­ти­ве ко­јом ће се ство­ри­ти пре­ду­сло­ви за кан­ди­до­вање овог про­је­кта за кре­ди­тна сред­ства.
- Гра­ди­ће се први пут у БиХ је­дан та­кав про­јект ко­ји ће се фи­нан­си­ра­ти на прин­ци­пу пар­тнер­ства при­ва­тни ка­пи­тал - ја­вни ка­пи­тал - ре­као је Бо­бар и до­дао да су га стручњаци из ове облас­ти увје­ри­ли да је про­је­кат трам­вај­ског сис­те­ма ве­ома до­бар и да је про­фи­та­би­лан.

Он је ис­та­као да је убрза­но по­ве­ћање бро­ја ста­но­вни­ка у про­те­клих 15 го­ди­на учи­ни­ло пос­то­је­ће сао­бра­ћај­ни­це у Би­јељини не­фун­кци­онал­ним за ви­шес­тру­ко уве­ћа­ну фре­квен­ци­ју сао­бра­ћа­ја.
Ри­је­шен кљу­чни про­блем

Про­је­ктом трам­вај­ског сао­бра­ћа­ја, сма­тра­ју у Ком­па­ни­ји “Бо­бар”, Би­јељина би на­по­кон ри­је­ши­ла овај кљу­чни про­блем и пос­та­ла пре­по­знатљив град са но­вом фи­ло­зо­фи­јом уlol:
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
lija

avatar

Number of posts : 4286
Peпyтaциja : 2
Registration date : 31.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   Uto 12 Avg - 22:13

Kad bolje razmislim, Bobar vrlo dobro zna kako treba novac uloziti i pocinjem da vjerujem da ce BN ipak imati tramvaj, jer zaista ima potrebe za njim, guzve u saobracaju su ogromne.
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
Sponsored content
PočaljiNaslov: Re: Tramvaj u Bijeljini?   

Nazad na vrh Ići dole
 
Tramvaj u Bijeljini?
Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MAJEBИЧKИ ФOPYM :: Дpyштвo :: Пoлитичкo-eкoмcкa дeшaвaњa y нaшeм кpajy-
Skoči na: